Služby, které provádím na následujícím zařízení :

    domovní plynovody a spotřebiče s výkonem do 50 kW (plynové kotle, plynové  

      ohřívače vody, plynové sporáky atd.)

      kotelny a kotle o výkonu nad 50 kW

     průmyslové plynovody, nízkotlaké, středotlaké plynovody a přípojky pro veřejnou  

      potřebu

      tlakové nádoby stabilní skupiny A,B

      vypracování místního provozního řádu

 

Dále Vám zajistím následující činnosti:

      servis, opravy a montáže rozvodů plynu a plynových zařízení

      opravy a montáže rozvodů ÚT a  ZTI

      revize elektrického zařízení včetně hromosvodů

      opravy a montáže elektrického zařízení

      pravidelné prohlídky spalinových cest

      servis kotlů